បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2001 ដែលជាសហគ្រាសភស្តុភារលំដាប់ថ្នាក់ជាតិដំបូងគេដែលមានគុណវុឌ្ឍិឥណទាន "AAAA" ភ្ជាប់មកជាមួយបុគ្គលិក +330 ។មានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅទីក្រុង Shenzhen ក្រុមហ៊ុន Focus Global Logistics ពង្រីកស្លាបរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនជាមួយនឹងសាខារបស់ខ្លួននៅ Guangzhou, Foshan, Jiangmen, Huizhou, Shanghai, Ningbo, Tianjin និង Qingdao ដោយអាចផ្តល់នូវ One Stop Shop តាមរយៈដំណោះស្រាយដឹកជញ្ជូនរួមរបស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោក។ .

អំពី​ពួក​យើង

ស្វែងយល់ពី Focus Global សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ