គម្រោងស្ពានអាកាសឌូបៃ

● Pol: Shenzhen ប្រទេសចិន

● Pod: Jebel Ali ទីក្រុងឌូបៃ

● ឈ្មោះទំនិញ៖ ស្ពានអាកាស

● ទំហំ៖ L/23.2M,W/3.65M;H/3.95M

●ទំងន់: 450MT

● កម្រិតសំឡេង៖ 4XBBK+3x40OT(IG)+1X40OT(OH)+2X40FR

● ប្រតិបត្តិការ៖ ការសំរបសំរួលការផ្ទុកកុងតឺន័រនៅក្នុងរោងចក្រ ដើម្បីជៀសវាងការបង្ហាប់តម្លៃ ការចង និងការពង្រឹងស្ពានឡើងជិះ BBK នៅពេលផ្ទុក

គម្រោងស្ពានអាកាសឌូបៃ
គម្រោងស្ពានអាកាសឌូបៃ