គម្រោងខ្សែ-កិច្ចសន្យាដឹកជញ្ជូនទៅមីយ៉ាន់ម៉ា

● Pol: Qingdao ប្រទេសចិន/

Pod: ទីក្រុងរ៉ង់ហ្គូន ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

●ឈ្មោះទំនិញ: ខ្សែ 230kv

● ទំហំ៖ L/11.7M

●ទំងន់: 5000MT

● កម្រិតសំឡេង៖ 140x20GP + 70x40HQ

● ប្រតិបត្តិការ៖ ការផ្ទុករោងចក្រ ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក ការកក់ការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ ការបោសសំអាតគយ ការបោសសំអាតគយ និងការដឹកជញ្ជូននៅកំពង់ផែគោលដៅ

គម្រោងខ្សែ-- កិច្ចសន្យាដឹកជញ្ជូនទៅមីយ៉ាន់ម៉ា
គម្រោងខ្សែ-- កិច្ចសន្យាដឹកជញ្ជូនទៅមីយ៉ាន់ម៉ា