គម្រោងបរិក្ខារ-រោងម៉ាស៊ីនក្រដាសឥណ្ឌូនេស៊ី

● ប៉ូល៖ សៀងហៃ ប្រទេសចិន

ផត៖ ហ្សាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

● ឈ្មោះទំនិញ៖ ស្គរ

● ទំហំ៖ L/38M W/5M H/5M

● ទំងន់: 128.5t/PC

● បរិមាណ៖ 4PACKAGES/138125KGS/1036CBM

● ប្រតិបត្តិការ៖ ការផ្ទុកកប៉ាល់ ការកក់កន្លែងដឹកជញ្ជូន ការវាយលុក ការបោសសំអាតគយ សេវាកម្មដី

● កាលបរិច្ឆេទ៖ 2021/05

គម្រោងបរិក្ខារ - រោងម៉ាស៊ីនក្រដាសឥណ្ឌូនេស៊ី
គម្រោងបរិក្ខារ - រោងម៉ាស៊ីនក្រដាសឥណ្ឌូនេស៊ី